Det er hektisk denne tida, men noen finner vel allikevel tid til å ta noen bilder i fjøset. Alle saue- og geiteholdere Akershus Sau og Geit oppfordres til å sende inn bilder man ønsker å dele på nettsida.

Send bildene + noen få ord til maghar@online.no