Fra møtet på Nebbenes

Møtet startet med presentasjon av styret, nemnder og lagets arbeidsoppgaver.

I tillegg ble det satt søkelys på samarbeid mellom lokallag og fylkeslag, og funksjonen Min Side presentert som arbeidsverktøy. En «arbeidsbeskrivelse» for ledere, sekretærer, kasserere og styremedlemmer ble også gjennomgått.

Håvard refererte blant annet fra årsmøtet til NSG, hvor han og Mona Solberg deltok fra Akershus Sau og Geit. Blant temaene der var organisasjonsarbeid.

Det ble også gitt en rask innføring i hvordan man legger ut saker på nettsidene.