Da er det Nes Romerike Sau og Geit som arangerer Fjøstid hos Ole H. Rustad.

Invitasjonen finner du her.