Tekst og foto: Feiring Sau og Geit

Over tjue personer møtte opp da Feiring Sau og Geit arrangerte markvandring i eng og beite hos Vidar og Mali Svendby tirsdag 20 august. Dette var et arrangement for hele Akershus Sau og Geit. Bygdas egen fagperson, Maren Holthe fra Norsk Landbruksrådgiving Øst, ga de fremmøtte innspill og ideer til hvordan man bør bruke høstbeite. Kvelden ble avsluttet med grilling i Årneslandet.