Akershus Sau og Geit inviterer alle interesserte til markvandring 24.juni med fokus på innmarksbeiter. Maren Holthe fra Norsk Landbruksrådgivning blir med oss. Mer informasjon i vedlagte fil.