Tid og sted:  Dalefjerdingen 378, 1912 Enebakk, onsdag 22. mai kl. 19.00

FJØSTID skal være et tilbud til alle medlemmene I Akershus sau og geit. Treffene skal arrangers av lokallag, helst hos en medlemsbesetning. Treffene er uformelle, men det skal legges til rette for gode samtaler, lav terskel, humor,
toleranse, meningsutveksling og glede av å være sammen.

FJØSTID kan inneholde sesongbaserte temaer, sykdom, fôring ect.– dette står arrangørlag fritt til å velge. Treffene skal være en inspirasjon til å fortsette å drive med det vi driver med ved å dele tips, råd og gode/dårlige historier.

FJØSTID skal styrke grasrota i organisasjonen ved samhold.

Stikkord: Samhold - miljø - meningsutveksling - nettverksbygging - opplæring - inspirasjon - inkludering

SE INVITASJONEN HER

Håper å se mange glade medlemmer denne kvelden!
Gi gjerne en lyd hvis du kommer, greit med litt oversikt mtp servering :) seslarsen@hotmail.com / 93044730

Hilsen styret i Akershus Sau og Geit