Nå kan du, som sauebonde, melde på værlam til kåring direkte via web. Gå til adressa http://www.saueavl.nsg.no/  og velg Logg inn > Saueholder helt nederst i menyen til venstre. Logg inn med produsentnummer og passord (likt som i Sauekontrollen og NSG Semin/Ringinnlogging). 

  1. Velg kåringssjå/sted/tid. Gårdskåringer kommer ikke frem i lista og det kan følgelig ikke meldes inn værer til gårdskåring via denne tjenesten. 
  2. Når du har valgt kåringssted/tid får du opp ei liste over alle innmeldte værlam i din besetning i Sauekontrollen. Værlam som ikke skal kåres pga innavl, avvik i rase e.l. vil ikke være mulig å melde inn. Velg de du skal melde inn. 
  3. VIKTIG! Skriv ut kåringsskjemaer på de innmeldte værene og ta dette med på kåringsdagen. 

Webinnmelding er i Akershus tilgjengelig fra 28.september (1 uke før kåringsdagen). 


Skulle det dukke opp spørsmål er det bare å kontakte Mina Klaseie (leder i ASG) eller Vinni Foss (ansvarlig for pc-registrering, vanlig innmeldinger og rapportering til NSG). 

 

LYKKE TIL :)