Jon Skretting, leder for valgkomiteen

Bakgrunnen er at det igjen ble en utfordring for valgomiteen å finne kandidater til respektive styreverv i fylkeslaget.

– Vi blir stadig færre medlemmer, og svært mange av dem har allerede verv i lokallagene. Vi mener derfor det må vurderes å slå smmen alle lokallagene til ett lag for hele fylket. Vi ber fylkesstyret om å jobbe videre med dette sammen med lokallagene, men det må gjøres konstruktivt, sa Jon Skretting, leder i valgkomteen, blant annet til årsmøtet som ble avholdt hos Fatland Slakteri i Oslo 26. februar..