Da Beiteprosjektet, som har pågått i noen fylker tidligere, skulle utvides, kom også Akershus med i opplegget. Til sammen 100 nye «radiobjeller» ble tilgjengelig for utprøving i nye besetninger, i hovedsak i rovdyrutsatte områder.

I tillegg kommer de enhetene som er i bruk i prosjektene i Vestmarka og på Øvre Romerike fra før. Alle beitebrukerne – i både tidligere prosjekter og nytt prosjekt - skal i år bruke felles rapporteringsskjema utarbeidet av SLF, noe som forhåpentligvis vil danne et godt statistikkgrunnlag.

Så å si alle radiobjellebrukerne i Akershus møtte da det ble informert om prosjektet hos Helge Aas, leder for Akershus Sau og Geit. Samtidig ble enhetene fordelt. (bildet)