Til tross for første dag av elgjakta var det veldig mange som tok turen til kåringa i Akershus i år. Ekstra hyggelig å se at så mange yngre og nye fjes kom. Det gror godt i sauenæringa i Akershus om dagen! Kåringa ble avholdt på Nannestad hestesportssenter i Maura. Det er et arrangement på dugnad mellom lokallagene i fylket. Uheldigvis ble det kollisjon med fylkesmesterskapet i gjeterhund. Dette skal vi prøve å unngå seinere. Det ble stilt ca. 130 værlam hvorav 80 ble kåra. Nytt av året var premiering av de beste værene. Vi gikk bredt ut og premierte de tre beste værene innafor hver rase + at det på NKS ble skilt på værringen og bruksbesetninger. Resultatene viste imidlertid at her kunne NKS vært en klasse da bruksbesetningene også nådde pallen totalt for rasen. Hvit sløyfe til førsteplass, rød til andreplass og blå til tredjeplass. Høyest poengsum var kriteriet og dersom flere værer stilte likt var poeng for kropp og deretter poeng for bein utslagsgivende. 

Værring 12 NKS:
1.pl 201411522 - 170 poeng - Helge Aas
2.pl 201411510 - 165 poeng - Gunn Blakkisrud
3.pl 201411504 - 165 poeng - Stein Benststuen

NKS- bruksbesetninger:
1.pl 201411554 - 166 poeng - Marianne Aas
2.pl 201411549 - 166 poeng - Halvor Sjuve
3.pl 201411547 - 165 poeng - Halvor Sjuve

Kvit spæl
1.pl 201411555 - 138 poeng - Mina Klaseie
2.pl 201411556 - 136 poeng - Mina Klaseie
3.pl 201411545 - 130 poeng - Gunnar Sjuve

Nor- X
1.pl 201411557 - Jan Erling Aurstad
2.pl 201411558 - Jan Erling Aurstad

Pelssau
1.pl 201411502 - 130 poeng - Håvard Semb
2.pl 201411503 - 129 poeng - Håvard Semb

Gammelnorsk spælsau

1.pl 201411563 - 45 poeng - Mona Solberg
2.pl 201411573 - 44 poeng - Anne Lise Sandnes
3.pl 201411577 og 201411580 - 44 poeng - Kristian Bakke

Tradisjonen tro var Stein Terje Moen fra Norilia Gol ulldommer. Han fikk nok å gjøre med saksa. 


Værring 12- Romerike værring: F.h. 1.plass 201411522 Helge Aas holdt av Lars Georg Aas, 2.plass 201411510 Gunn Blakkisrud holdt av Kjetil Fagerlund, 3.plass 201411504 Stein Bentstuen (ikke på bildet).


Bruksbesetninger NKS f.v: 1.plass 201411554 Marianne Aas, 2.plass 201411549 Halvor Sjuve (holdes av Gunnar Sjuve) og 3.plass 201411547 Halvor Sjuve.


Kvit spæl f.h: 1.plass 201411555 Mina Klaseie, 2.plass 201411556 Mina Klaseie (holdes av Steffen Fagerlund) og 3.plass 201411545 Gunnar Sjuve


Nor-X: 1.plass 201411557 Jan Erling Aurstad, 2.plass 201411558 Jan Erling Aurstad (ikke på bildet)


Gammelnorsk spælsau f.h: 1.plass 201411563 Mona Solberg, 2.plass 2011573 Anne Lise Sandnes og 3.plass 201411577 og 201411580 Kristian Bakke begge to. 


Pelssau: 1.plass 201411502 Håvard Semb, 2.plass 201411503 Håvard Semb (ikke på bildet)