Konferansen «Rovvilt, beitedyr og samfunn» har samlet mer enn 100 personer fra ulike hold hvert år. Det er andre gangen den arrangeres over to dager.
Programmet i år har et godt spredningsfelt med aktuelle temaer og ulike  erfaringer. Blant annet blir det foredrag av Miljøverndepartementet,
Skandinaviske Bjørneprosjektet, NINA, Svenske Järveprojektet.

Se vedlagte program med priser for mer informasjon.

Vennlig hilsen
Natur, Utvikling & Design
v/ Lisbet Baklid