Norsk genressurssenter har utarbeidet tre nye husdyrbrosjyrer. Brosjyrene presenterer til sammen 21 norsk husdyrraser med omtale og fine bilder, og finnes både på norsk og på engelsk.

Det er husdyrrasene som er regnet for å være bevaringsverdige, samt de rasene som er sårbare på grunn av små populasjonsstørrelser, som er omtalt i brosjyrene. Her kan man lese om opprinnelsen til rasene, hvem som arbeider med bevaring, om en kan få tilskudd for å ha rasene og litt generelt om Norsk genressurssenter.

Les mer på skog og Landskap sine sider her.

Last ned brosjyren om sårbare saueraser her