Karulf Håkull på årsmøtet til Akershus Sau og Geit.

- Sauen var på nedadgående, miljøet var på nedadgående og det var behov for å sette inn ressurser, sier Håkull.
Han opplyste at det var Fylkesmannen i Hordaland som inviterte til et dugnadsmøte med Hordaland Sau og Geit, Nortura, Hordaland Bondelag, Hordaland bonde- og småbrukarlag, representanter fra kommunene og Norsk Landbruksrådgiving. 

- Målet var ikke flere sauer, men flere lam til slakt. I tillegg var det viktig å få lokallagene mer aktive igjen, og å få optimismen opp igjen ute, sier Håkull.
Han viste tll at antall lam som kom til slakt i forhold til forstertellinga var for få. Målet var å øke med ti prosent.

Les Fosterteljing på sau - eit hjelpemedel for å få fram fleire lam til slakt 

- Det er ofte småting som skal til for å redde flere lam. Dyrehelse ble derfor ett av fokusområdene, sier Håkull, som er rådgiver hos Nortura og sekretær for Hordaland Sau og Geit.

Les mer om NY GIV på regjeringen.no