Det er nå en forespørsel om hvor mange enheter den enkelte beitebruker ønsker seg neste sesong ute hos medlemmene i lokallagene.

Rapporten for Akershus Sau og Geit finner du her

Telespor oppsummerer sesongen og ser framover