Ove Ommundsen, styreleder i NSG

– Småfeproduksjon er en soloppgangsnæring, sa styrelederen blant annet til forsamlingen.

Ommundsen kom også inn på markedssituasjonen.

– I år klarer vi ikke å dekke det norske markedet med lammekjøtt. Mål nummer én må være å dekke hjemmemarkedet. Ser vi på utviklinga ute i verden vil mer og mer av kornproduksjonen gå til menneskeføde. Kraftfôr blir dyrt, og de dyreslaga som benytter beite og grovfôr vil få en stor fordel, sa Ommundsen.

Han mener også det er rom for å doble antall sauer i løpet av 10 år, men kommenterte også utfordringene i forhold til rovdyr og Mattilsynets varsling om beitenekt i såkalte grønne områder på grunn av store tap til rovdyr. Dermed måtte han inn på noen av de negative sidene beitenæringa står overfor. Ommundsen mener underskuddet av sau- og lammekjøtt i år skyldes blant annet tap til rovdyr.

– Vi kan ikke finne oss i at det blir beitenekt i soner prioritert for beitedyr. NSG må følge opp beitebrukerne som får beitenekt i grønn sone svært tett, selv om det kan føre til en rettssak. Vi må også passe på at myndighetene ikke får slå kiler inn i Rendalsdommen i rovviltområdene, sa Ommundsen.