Den viktigste forbedringen er økningen i antall meldinger levert «on time» fra 2012 til 2013 og videre i 2014. Dette bekrefter i realiteten en økning av dekningsområdet med over 20 prosent  i forhold til i 2012. Telespors målinger viser at man nå nærmer seg fire rapporter pr. døgn, hvorav nesten like mange har gyldig posisjon og nesten tre av dem leveres innen 10 minutter etter at posisjonen er tatt.

Her finner du hele rapporten

Interessen for å ta i bruk elektronisk sporing er også fortsatt stor.