For å kunne kartlegge interesse og behov for antall «radiobjeller» til neste beitesesong ønsker vi en tilbakemelding fra alle som slipper sauer på utmarksbeite i Akershus.  Alle lokallagslederne vil bli kontaktet og bedt om å samle opplysninger fra alle medlemmer som ønsker å ta i bruk eller øke antall elektroniske sporingsenheter.

I forbindelse med rabatter på sporingsenheter fra Telespor nå i høst ønsker vi en tilbakemelding innen 10. november, slik at vi eventuelt kan benytte oss av de gunstige prisene. Det er derfor fint om dere tenker litt på dette.

Foreløpig går vi ut fra at egenandelen per enhet blir 200 kr (+ mva) som før. Dersom dette skulle bli endret (blir ikke høyere) vil det bli opplyst på «markedsundersøkelsen» som sendes lokallagslederne.

Lurer dere på noe så skriv noen ord til maghar@online.no

Magnar Haraldsen,
koordinator radiobjeller
for Akershus Sau og Geit