De som har sau og hund trenger å samles for å bli bedre. Så vi har et stort ønske om å få til et bedre samarbeid sør og nord i fylket. Vi har aktive instruktører som deltar med sine hunder i arbeid og konkurranser, og har stort fokus på dyrevelferd.

NSG er vår organisasjon som ivaretar rasen border collie. Her er det satt kriterier for avl og utdanning av border collie. Vi i Akershus gjeterhundlag følger disse regler og kan vise til NSG sin hjemmeside www.nsg.no  gjeterhund.

For å delta på konkurranser og aktiviteter må du være medlem i Akershus gjeterhundlag og støttemedlem eller hovedmedlem i NSG.

Vi ser frem til godt samarbeide.

Januartilbud: medlem i Akershus gjeterhundlag, kun 50,-
Send mail til anne.buer@gmail.com  fullt navn og adresse. Du må være medlem av NSG – støttemedlem eller hovedmedlem.

Mail sendes til anne.buer@gmail.com  for å bli medlem i NSG. Jeg må ha ditt fulle navn, adr, mail og f.nr. Hvor mange sauer du/dere har og hvor mange border collier.

Mvh Anne Buer
leder
tlf. 92632659