Avlsutvalget ønsker å sette et større fokus på spælsauen i Akershus.
Tema for kvelden vil være Sauekontrollen og avl på budskapsnivå.

Hele invitasjonen finner du her

Mer info om Sauekontrolen finner det her