Vi har fått tilbakemeldinger på at enkelte ikke mottar e-poster vi sender ut om arrangementer o.l. Ofte viser det seg at e-postene har havnet i søppelposten. Dette skyldes nok at det er utsendinger som sendes til veldig mange ulike mottakere samtidig og noen e-postprogrammer tolker de derfor som mistenkelige. 

 

Siste e-post som er sendt fra fylkeslaget nå er info om Sommertreff i samarbeid med TYR Akershus. Denne ble sendt fra sekr.akershus@sauoggeit.no den 25.juni. Sjekk søppelpostkassa om du ikke har fått den :)