I tillegg til valg, regnskap, årsmelding og øvrige årsmøtesaker var Karulf Håkull fra Hordaland Sau og Geit invitert for fortelle om Ny giv-prosjektet i Hordaland. I tillegg kom Maren Holthe fra Norsk Landbruksrådgiving Øst med nyttig informasjon om grovfôr. Finn Avdem, Nortura, informerte om markedssituasjonen for lammekjøtt, og Kjell Erik Berntsen, styremdlem i NSG, informerte om organisasjonen.


Maren Holthe                                              Håvard Semb leser årsmeldinga.

35 personer var påmeldt til årsmøtet. Mange av dem deltok også på festmiddagen lørdag kveld.

Dette er styret det kommende året:
​Leder: Håvard Semb, Eidsvoll.
​Nestleder: Ragnar Hennum, Gjerdrum.
Styremedlem: Jens Ola Lundstad, Feiring.
Styremedlem: Mona Solberg, Eidsvoll.
​Varamedlemmer: Asle Varnås, Aurskog-Høland, Ingrun Nordengen, Nannestad,
og Karianne Kjelstrup, Asker og Bærum.

Kjell Erik Berntsen
Finn Avdem                                                 Kjell Erik Berntsen