Møtet ble avholdt på Quality Hotel Strand på Gjøvik 5. mars.

Øvrige medlemmer i styret er Asle Varnås, Cathinka Kjelstrup, Ragnar Hennum, og Jens Ola Lundstad. Varamedlemmer er Mona Solberg, Ingrun Nordengen og Jan Erling Aurstad.

Noen av årsmøtedeltakerne. Fra v: Stein Bentstuen,Mona Solberg, Håvard Semb, Cathinka Kjelstrup og Ragnar Hennum.

Her er leders tale da han åpnet årsmøtet:
Vi må håpe at markedet for sau og kjøtt vil holde seg, slik at vi slipper stor overproduksjon og fallende priser. Det er noen som har investert i nye bygninger, noen ganske stort også. Det er bra, for vi trenger rekruttering, og det er bra at det finnes heltidssauebønder. Det tror jeg er veldig viktig hvis det fortsatt skal være en interessant bransje for unge bønder å satse på.                                            

Vi har på den ene sida et marked for fårekjøtt som nærmer seg balanse. Vi har også etterspørsel etter mer norskprodusert mat, som ikke er basert på importert kraftfôr.

Hvis etterspørselen etter fårekjøtt kunne øke, så tror jeg vi skulle kunne fortsette å øke produksjonen også. 

Det er ikke alltid så mye vi kan gjøre med det, men det beste må være at vi klarer å samarbeide, og si hva vi mener. Vi er vant til å samarbeide i avl, med gjerder og sanking av sau. 

Jeg synes 2015 har vært et litt spesielt år, med noen ulver som har gjort mye skade i bestemte områder, og samtidig har mange opplevd veldig lite skader i år.   

Godt årsmøte!   

Hilsen
Håvard Semb,
leder Akershus Sau og Geit

Her finner du årsmelding 2016