Dato for kåring i år er 29. september. Det vil bli samme
opplegg som i fjor med to dommerringer, én for NKS og én for andre raser.

Mer informasjon kommer senere.

Vi møtes til en trivelig sauedag!


Avlsutvalget i Akershus
Anne Lise Sandnes
ysandnes@online.no