Vi syns kåringa er en stasdag i saueholdet, også i Akershus, og ønsker derfor å innføre sløyfer til de beste værlamma på årets kåring. Dette er nytt av året, men er slett ikke uvanlig ellers i landet. Reglene rundt hvilke værer som tildeles sløyfe varierer, men vi ønsker å hedre de beste innafor vær rase. 

Fylkesstyret har vedtatt følgende regler rundt sløyfene: 

  • tildeles de tre beste værene i hver rase dvs. de værene med høyest poengsum (ind + kåringspoeng)
  • for raser hvor det ikke er indekser gjelder samme regel, men da teller kun kåringspoengene
  • for NKS tildeles det sløyfer i to kategorier: i værringen og utenfor værringen
  • ved poenglikhet vil poeng for kropp/rygg være utslagsgivende som andrekriterie, deretter bein som tredjekriterie. 
  • fylkesstyrets representanter på kåringa har øverste myndighet til å utnevne sløyfevinnerne dersom det fortsatt er uklart hvem som vinner ift. overnevnte regler. 

Utdeling av sløyfene skjer umiddelbart etter at kåringa er ferdig. Vi håper dette er med  å gi litt blest om de fineste værene samt at flere stiller værlam til kåring. 

 


Hvit = 1.plass, Rød = 2.plass, mens Blå = 3.plass.