Med bakgrunn i at man kan «leie» enheter har de som har svart på henvendelsen oppgitt at de kan tenke seg å bruke nærmere 1.000 enheter neste beitesesong. Hvor mange terminaler som kan bli tilgjengelig gjenstår å se, på grunn av både økonomiske og produksjonsmessige forhold.

De som har meldt sin interesse vil bli kontaktet så snart konkrete opplysninger foreligger.

Les mer om GPRS-sendere