Hver høst arrangerer NSG seminkurs på sau, slik at sauebøndene kan inseminere sine egne sauer og få tilgangtil sæd av 20 ulike raser fra seminstasjonen på Staur Gård.

Seminkurset er et dagskurs, som varer ca. 6 timer pluss lunsj og eventuell reise fra teorilokale til fjøs, og arrangeres vanligvis fra 09:00 – 16:00. Teoridelen er på 3-4 timer, kl 09-12. Lokalet må ha minst 10 og helst 15-20 plasser.

Kursene holdes normalt siste halvdel av oktober, men etter avtale med NSG kan det holdes tidligere eller senere.

Kursdeltagere må betale kursavgift til NSG og selv dekke reise til/fra kurset.
Det blir i så fall Akershus Sau og Geit som påtar seg å være arrangør.
Veldig rask tilbakemelding på dette ønskes, frist 24. juli.

Ingrun Nordengen 
Tlf. 977 46 918
ingrun.nordengen@nannestad.kommune.no