Foto: Sjur Jansen, Dine Penger

Ullfrid, som eies av Marianne Aas og Arne Ruud i Nannestad, har én gang i måneden over en toårsperiode fått presentert et fat med 25 nummererte kuler som hver representerte én av de 25 aksjene på Oslo Børs sin OBX-indeks. Den kula hun luktet først på skulle selges, og den neste hun luktet på skulle kjøpes.

− En sau som plukker aksjer, gir en høyere forventet avkastning enn gjennomsnittet av de aktivt forvaltede aksjefondene, sier Espen Sirnes, førsteamanuensis i finans ved Handelshøyskolen i Tromsø, til Dine Penger.

Kanskje er dette en ny nisje for sauebønder som selv vil plassere penger i aksjer – eller kan tjenesten rett og slett selges?

Vil du lese hele saken om aksjespekulanten Ullfrid så kjøp bladet Dine Penger nr. 7, 2011.