Møtet ble avholdt på Microsoft Teams. Det var 23 deltakere, og agendaen besto av ordinære årsmøtesaker. Ordstyrer var Helge Olaf Aas. Etter at leder Stein Bentstuen hadde ønsket velkommen, ledet Aas møtet. Sekretær Jens Ola Lundstad gikk igjennom årsmeldinga, og kasserer Harald Reierstad la fram regnskapet. Både årsmelding og regnskap ble godkjent og vedtatt. Det var ingen innkomne saker.

Da man kom til valg viste det seg at valgkomiteen ikke hadde klart å finne kandidater til å fylle plassene for å kunne velge et nytt styre.

Etter en diskusjon om hvordan denne situasjonen kunne løses ble det til slutt til at det sittende styre ble valgt fram til et ekstraordinært årsmøte kan avholdes.

Lokallagenes styrer vil nå bli innkalt til et møte for å diskutere situasjonen og vegen videre for kunne finne kandidater til styret.