For mange av oss er lamminga allerede igang, og for noen nærmer det seg med stormskritt. Lamminga er en krevende periode for de fleste, med stor arbeidsmengde, lite søvn og flere utfordringer man må ta stilling til. Lammetapet både i og etter lamming er en av faktorene vi kan påvirke gjennom arbeidet vårt. Tapet etter beiteslipp kan også bli påvirket av innsatsen vår nå i lamminga.

Mange vet sikkert hvor utfordringene i sitt eget sauehold er, og hvor man kan gjøre forbedringer. Det er mange gode råd å få gjennom rådgivingstjenesten. Her finner man tips til rutiner, foring og fødselshjelp.

 

 

 

Noen av de aktuelle linkene er:

Sauekontrollen, Helsetjenesten for sau: Lamming og fødselshjelp

Medlemsportal for Nortura - lamming

NSGs fagdatabase

Felleskjøpet