Advokat Tine Larsen (t.v.) og Kari Anne Kaxrud Wilberg, utmarksrådgiver i NSG

Ommundsen mener flere og flere benytter både mer kraftfôr og i større grad beiting på innmark nå enn før for å oppnå gode resultater for sine produksjoner.

– Det fører til økt bruk av snylterbehandling og medisinering. Jeg mener også at vi må bruke mindre kraftfôr. Med én milliard mennesker i verden som sulter må kornet gå til menneskeføde i framtida. Da må beitedyra stå for kjøttproduksjonen, hevder styrelederen.

Han mener det må bli flere fôringsforsøk hos UMB for å øke kunnskapen. Dette var noe av det styrelederen hevdet i sin tale til representantskapet.

Ellers gikk inn på både rovdyrsituasjonen og avlsarbeidet, og mener også at det må jobbes videre med å skaffe vaksine mot munnskurv.

Til tross for mange store utfordringer og utsagn med negativt fortegn avsluttet Ommundsen med: – Jeg tror småfeholdet har en lysende framtid.

 Går til sak mot Staten
NSG har bestemt å prøve saken hvor flere saueeiere har fått avkortning i erstatningsutbetalingene for tap til rovvilt. Advokat Tine Larsen fra Lund & Co DA redegjorde for saken på møtet, og hun mener saueeierne har en god sak.

Les «Går til sak mot staten»

 Rovdyr ble viet mye tid. Dessverre er dette helt nødvendig siden rovdyrforvaltningen ikke fungerer, og ikke er i tråd med Soria Moria 2. Det skal som kjent vedtas nye bestandsmål for ulv og bjørn.

Kari Anne Kaxrud Wilberg, utmarksrådgiver i NSG, tok for seg den nye rovviltmeldinga men nye bestandsmål for bjørn og ulv, og hvordan NSG jobber med dette.

Nye nettsider
Som mange av dere er kjent med har NSG jobbet en tid for å lage nye nettsider. Disse ble presentert på representantskapsmøtet. Arne Flatebø, redaktør for bladet Sau og Geit og seniorrådgiver i NSG, opplyser at man tror sidene skal være i drift før jul.

Med den nye løsningen (CorePublish) åpnes det også for lokallag som vil ha hjemmesider.

Fylkessekretærene vil bistå med opplæring. Det vil være naturlig at det i første rekke blir sekretærene som skal gjøre denne jobben, men ikke nødvendigvis. Det kan kanskje være greit at de lagene som har tanker om å lage egne hjemmesider begynner å tenke på hvem som eventuelt kan ta en slik oppgave.