I brevet fra Brønnøysundregistrene heter det blant annet: ………. Alle selskap med begrenset ansvar (BA) må endre organisasjonsformen til samvirkeforetak (SA) og innrette seg etter reglene i den nye samvirkeloven før 1. januar 2013…..

 NSG har drøftet med Norsk Landbrukssamvirke om lagene eventuelt kan registreres som forening i stedet for samvirkeforetak.

 Last ned informasjonsbrevet fra NSG her