Banner Banner Banner Banner

Kalender

  September 2020
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

Aksjon i Oslo mot regjeringens ulvevedtak

07.01.2019 | Skrevet av Lars Erik Wallin

Med bakgrunn i ulvevedtaket Klima- og miljødepartementet offentliggjorde mandag 17. desember vil Norsk Sau og Geit og en rekke andre organisasjoner gjennomføre et fakkeltog Youngstorget til Stortinget i Oslo for å markere sin misnøye med vedtaket. Programmet for arrangementet er nå klart.

Fakkeltoget er planlagt til tirsdag 8. januar kl. 18.00 fra Youngstorget til Stortinget med appeller begge steder. Bak arrangementet står Norsk Sau og Geit, sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk.

Dette er programmet for arrangementet.

Aksjonen vil organiseres fylkesvis og Norsk Sau og Geit v/hvert fylkeslag vil samarbeide med bl.a. de fylkesvise organisasjonssjefene hos Norges Bondelag, som har fått ansvaret for å dra i gang organiseringa i hvert fylke.
Regjeringa Solberg og Klima- og miljødepartementet har gjort et politisk vedtak i denne saka, som vi mener ikke har noe med juss å gjøre og er i strid med rovviltforliket. Derfor vil dette fakkeltoget ende sin ferd på Stortinget kvelden før Stortinget samles igjen etter jul for å minne stortingsrepresentantene på at regjeringa har gjort et enkeltvedtak, som ikke er i samsvar med rovviltforliket, bestandsmålet for ulv og Stortingets vedtak.
Vedtaket er av prinsipiell betydning for hvordan rovviltforvaltningen skal eller kan gjøres i rovviltprioriterte soner, og Norsk Sau og Geit ser dette som et vedtak som berører beitenæringa i hele landet. Norsk Sau og Geit ber alle medlemmene holde av denne datoen for å markere beitebrukernes misnøye med dette vedtaket. Det kommer mere informasjon etterhvert.

Les arrangørens instruks for opptreden under arrangementet.

På Facebookarrangementet «Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak» blir det lagt ut løpende oppdateringer om markeringen i Oslo 8. januar. 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70