Samling for Gjeterhundlag/nemnder 2022
Alle gjeterhundlag/nemnder inviteres til å delta på en samling for at gjeterhundrådet skal få innspill på aktuelle saker. Alle gjeterhundlag/nemnder har mulighet til å stille med 2 deltagere.

Fylkene får 5 minutter til å presentere aktiviteter i eget fylke i siste del av møtet.

Samling
Dato: Torsdag 20. januar 2021 kl 18:00
Møte åpner 17:30 for de som trenger bistand.
Sted: Teams'

Agenda/saksliste kommer nærmere møtet.

Påmelding:
Påmelding sendes til gjeterhund@nsg.no
Påmelding skal inneholde: Fult navn, stilling (eks leder, sekretær o.l.), gjeterhundlag/-nemd, e-post, telefonnr. innen 12. januar 2021