(Kveldskurs)
A/B-kurs (nybegynner og viderekomne)

Instruktør: Eirik Kolbjørnshus

Send påmelding til:
Slidre Sau og Geit
v/ Eirik Kolbjørnshus
Tlf: 906 36 310
eirik.kolbjornshus@nortura.no