Instruktør: Eirik Kolbjørnshus

Påmelding til:
Telemark Sau og Geit
v/Torhild F. Sisjord
Tlf: 902 04 121
torhild.sisjord@nortura.no