Det dreide seg selvsagt om budsjettet, om jordbruksforhandlingene, om kontrollutvalg og valg av representanter. Når 80 småfefolk i NSG denne helgen var samlet til årsmøte på et hotell ved Gardermoen var det mye alvor på menyen.

Hvordan skal organisasjonen forholde seg til lisensjakt på ulv? Hvordan skal vi bli mer synlige det offentlige ordskiftet? Hvilke uheldige konsekvenser kan den nye hundeloven få? Hvilke registreringskrav skal vi ha til border collier?

Menge svar ble servert av forsamlingen, etter diskusjon og votering. Men det ble da også relevant servering av noe godt under mellom slagene...

Et mer finkornet speilbilde av årsmøtet kommer i bladet vårt og i protokoller. Foreløpig nøyer vi oss med å rapportere at styret og utsendinger fra hele landet ser lyst på fremtiden, samt at kampmoralen lover godt for en bedring av småfeholderes livsvilkår.

Prisvinnerne vet vi å sette umiddelbar pris på, da! Her er en celeber samling av våre beste yrkesutøvere.

WIDAR MARVIK, som sammen med kona Hilde Marvik fikk diplom for årets beste avkomsgranska bukk 2022.

"Kjempeartig å få. Vi takker avlsavdelingen i NSG, ved Thor Blichfeldt," kvitterte han.

KJELL TORE NAGELHUS, som sammen med Amund Nagelhus fikk diplom for å oppdrette landets beste avkomsgranska spelvær, her utdelt av fylkesutsending Sven Reiersen fra Aust-Agder.

"Kjell Tore var med på å stifte værringen Namdalsringen helt tilbake i 1965. Innsatsen som er lagt ned gjennom alle disse årene er svært imponerende, og har gitt resultater ved at de nå mottar sin tredje avlsstatuett." lød det under utdelingen.

ODD TERJE ROSSELAND og Mai Bente Rosseland, som mottok prisen for landets beste avkomsgranska NKS-vær 2022.

"Odd Terje har levert flere værer til semin. Vi håper dette inspirerer til å fortsette det gode avlsarbeidet hjemme på Moi," lød de offisielle godordene under utdelingen.

DAG LINDHEIM ble hedret med den ekstra gjeve Lykleprisen, som er selve opprinnelsen til NSGs tradisjon med prisutdelinger.

Gjennom sitt virke som pådriver for melkekvalitet gjennom Tine har ingen gitt bedre drahjelp til friskere geiter, ble det påpekt - selv om prisvinnereen ikke selv har geiter, men derimot hester.

"Jeg er veldig takknemlig for å ha hatt muligheten til å påvirke, og nå oppfordrer jeg alle her til alltid å tenke på smittevern," sa vinneren selv.

Eiliv Veseth fikk hedersprisen Gromsauen for sin lange lange og gode innsats, mens tittelen som årfets Superverver gikk til Halvard Veen. Ingen av de to var tilstede. 

Prisvinnere gikk hånd i hånd med engasjerte deltaker på årsmøtet - her er noen korte rapporter fra tre av dem som ellers både delte og mottok glød og gnist denne helgen.

KNUT EVENSEN, fylkesleder i Oppland:

- Vi i NSG er en sammensveiset gjeng. Her var det god stemning og  noe optimisme, men vi er jo alle spent på årets jordbruksoppgjør. Mange bekymrer seg for økonomien, så vi trenger en sterk og synlig organisasjon.

- Så det er godt å se at styret jobber godt, og at det kommer mange kreative tanker på bordet fra representantene her.

NINA MØLLAND, fylkesutsending fra Vest-Agder:

- Dette var virkelig et spennende og inspirerende møte med folk. Det skjer mye rundt om i lokallagene, der mange stimulerer til mer aktivitet.

- Medlemspleie og verving av nye medlemmer er noe mange er opptatt av. Vi som også er med i Team Ung ser frem til å bidra inn i dette arbeidet.

KETIL TRONGMO, styremedlem:

- Jeg har fått mange konstruktive tilbakemeldinger, og er takknemlig for fortsatt tillit til å sitte i styret. Det fysiske møtet bidrar til en bedre dialog og økt positiv stemning rundt arbeidet i organisasjonen.

- Det er med god energi jeg reiser hjem, klar for å ta fatt på den videre jobben til det beste for medlemmene våre.