I et hektisk program for et åttitalls fylkesutsendinger og gjester var det enighet om dette: De to neste månedene, med jordbruksforhandlinger som skaper uvalig stort engasjement også utenfor landbrukskretser, kan bli de mest avgjørende i NSGs 75-årige historie.

- Jeg må takke organisasjonen for å ha gjort en kjempejobb fram til vi nå har levert vårt innspill til forhandlingene, sa styreleder Ronald Slemmen i sin tale til årsmøtet.

Styreleder Ronald Cato Slemmen og nestleder Marthe Lang-Ree ble gjenvalgt. Med seg i styret har de Sigurd Vikesland, Else Horge Asplin, Ketil Trongmo, Håvard Helgeland (ny) og Eivind Såstad Mjøen (ny).

Blant gjester som hilste og talte til forsamlingen i opptakten til beinharde forhandlinger om et skikkelig økonomisk løft for oss småfeholdere var statssekretær Wenche Westberg i Landbruks- og matdepartementet, leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 2. nestleder Bodhild Fjelltveit fra Norges Bondelag.

- Norske saue- og geitebønders bruk av gressressurser er ryggraden i landbruket vårt. Dere skal ha samme inntektsmuligheter som andre yrkesgrupper, sa Wenche Westberg i sin hilsen til 75-årsjubilanten.