Småfeholdet er viktig for landet vårt, og må behandles deretter når det gjelder å belønne innsatsen. Det var hovedbudskapet da ledere og fylkesutsendinger fra nord til sør møttes for oppsummering, framtidsplanlegging og organisasjonsutvikling.

På en samling som ellers var var preget av fellesskap og ikke så mye konflikt, vars styreleder Slemmen likevel ikke til å misforstå:

- Av alle i jordbruksfamilien er vi fortsatt dem med minst timelønn. Sånn skal vi ikke ha det videre framover. Vi skal jevnstilles, det gjelder i år som i fjor, sa Slemmen og forsikret at Norsk Sau og Geit skal kjøre på i alle kanaler fram mot oppgjørets time, før flagget heises 17. mai.

I debatten var det ellers flere som slo til orde for at NSG bør bli mer synlige og sentrale i samfunnsdebatten, både i den politiske samtalen og i kommunikasjonen med forbrukere som vil ha bærekraftig mat.

På sakslisten denne første av to intensive dager sto ellers valg til organisasjonens styre og stell, med dette resultatet:

Leder Ronald Slemmen ble gjenvalgt. Nestleder Marthe Lang-Ree ble gjenvanlgt. Styremedlem Ketil Trongmo ble gjenvalgt. Åshild Øritsland Våge kom inn som ny. Elise Blixgård kom inn som ny. Nye varamedlemmer er Mina Klaseie og Even Steinlien, mens Mia Grytli ble gjenvalgt.

Som direktevalgte geiterepresentanter kom Kirsti Sandland inn som ny, mens André Kristoffersen og Eli Folven ble gjenvalgt. Som vararepresentanter geit ble både Jon Kåre Løvoll, Anne Helene Haugen og Eva Kristin Fjørstad gjenvalgt. Som gjeterhundrepresentant ble Arvid Årdal gjenvalgt, mens Jørgen Bjørkli kom inn som vara.

Generelt fra første dag: