Fra hele landet møtte de opp, bønder, reineiere, skogeiere, jegere, ordførere, bygdebefolkningen generelt og ikke minst sympatisører med alle disse. Alle kom de for å vise sin frustrasjon og følelse av avmakt for Solbergregjeringens arrogante rovviltpolitikk og manglende respekt for Stortingets vedtak. Denne mobiliseringen må være et sterkt budskap både til Stortinget og regjeringen.