Statssekretær i LMD, Widar Skogan (KrF). Foto: Per Fossheim

Ulveseminaret på Norsk Skogmuseum i Elverum var godt besøkt, men denne gangen forholdt ulvevennene seg lite synlige. Arrangør var Naturbruksalliansen, som er en paraplyorganisasjon for organisasjoner for skogbruk, jakt og fiske, beiting og friluftsliv.

– Bestandsmålet for ulver skal være mellom fire og seks årlige ynglinger, hvor tre av dem ikke skal bevege seg utenfor Norges grenser, sa hovedforedragsholder statssekretær Widar Skogan. 

Han har selv fortid som sauebonde og lokallagsleder av Norsk Sau og Geit i Balsfjord, Troms. 

– Jeg har egne erfaringer som ligner mye på ulvesonen, men i Troms er det bjørn som er utfordringen. Den holder til øst for E6 og angriper sauene på beite. Bygd etter bygd tømmes for beitenæring. Dette er akkurat det samme som i ulvesonen. Småfenæringa kan ikke drives sånn. Den må ha forutsigbarhet, mener Skogan.  

Under paneldebatten benyttet Arild Hermstad (MDG) anledningen til å hevde at det var resten av partiene som drev gjennom sine egne politiske syn i rovviltnemdene. Rovdyrnemdene tar feil, for det var MDGs politikk som var rett tilslutt. Dette begrunnet han med at når rovviltnemdenes avgjørelse ble anket til Klima- og miljødepartementet, var den endelige avgjørelsen fra politisk ledelse i tråd med påstandene fra MDG. 

– Dette er tull. Rovviltnemda forvalter etter føringene gitt av Stortinget. Nemda er ikke plassen for partipolitikk. Derfor er avgjørelsene nesten enstemmige. Unntaket er MDG og SV som gang etter gang forsøker seg på politiske omkamper over avgjørelser tatt av Stortinget. Rovviltnemda er ikke stedet for politiske omkamper. Vi har dessverre en statsråd som ikke er enig med Stortinget og forsøker å vri alle vedtak i sin retning. Dette sier mer om MDG og Klima- og miljødepartementet, enn om nemdene, tordnet resten av panelet tilbake.

Leder av Naturbruksalliansen, Gunnar Gundersen, lot heller ikke muligheten til å kommentere påstanden fra MDG gå fra seg.

– Det at vi har en statsråd som ikke respekterer Stortinget vedtak er Regjeringens problem. Det er Stortinget som skal lage politikken og rovviltnemda som skal fatte vedtak innenfor rammene som er vedtatt, slo han fast.

Leder i Rovviltnemda i Hedmark, Arnfinn Nergård, spurte statsråd Ola Elvestuen (V) om nemda noen gang hadde brutt føringen fra Stortinget? Dette greide ikke statsråden å besvare.

Arild Hermstad vekket temperament hos resten av panelet da han mente at alle andre tok feil og MDG hadde rett. Fv. Debattleder Terje Svabø, Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap), Emilie Enger Mehl (Sp), Kristian Tonning Riise (H), Arild Hermstad (MDG) og Widar Skogan (KrF). Foto: Per Fossheim