Bilde av ulv fra Kynnareviret
Foto: Trond Burud

31. desember 2019 kom vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet (KLD) hvor de nektet felling i 2 av 3 ulverevir. Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen startet 1. januar. Vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet vekket kraftige reaksjoner.

– Norsk Sau og Geit er fortvilet over at rovviltnemdenes vedtak blir satt til side av Klima- og Miljødepartementet (KLD). Vedtaket som ble fattet av nemndene bygger på Stortingets rovviltforlik og ulveforliket. Likevel blir denne satt til side uten solid grunngiving, sier Pål Kjorstad, nestleder i NSG.

Stortinget bestemmer bestandsmålene for norsk delbestand av ulv. Det er Klima- og Miljødepartementet (KLD) sitt ansvar å sørge for at vedtatt politikk fra Stortinget og regjeringen blir gjennomført. I det 33 siders lange vedtaket unnlater Klima- og Miljødepartementet å ta stilling til hvordan ulveflokkene skal holdes innen bestandsmålene. 

– Med en ulvebestand langt over bestandsmålene frykter vi at enda flere sauer vil bli drept i kommende beitesesong. Det ser ut som at den politiske ledelsen i Klima- og Miljødepartementet ønsker å ødelegge for beitebruken gjennom sine vedtak, mener Kjorstad.

Naturmangfoldloven setter krav om at allmenne helse- og sikkerhetshensyn skal ivaretas. Dette er ikke vurdert av Klima- og Miljødepartementet for Mangen- og Rømskogreviret, som er de 2 revirene som ble nektet felling. Lokalbefolkningen i disse områdene har rapportert en rekke hendelser om nærgående ulver: Hunder i bånd har blitt drept, privatpersoner frykter for sikkerheten til barna sine og angrep mot inngjerdet sau med mennesker tilstede.

– Klima- og miljødepartementets trenering av denne saken bidrar til å øke konfliktnivået. Det oppleves som unødvendig provoserende når det kommer hastevedtak på saker som er behandlet over lang tid. Å kunngjøre at det bare skal felles noen få ulver timer før jaktstart er ett hån mot allmennheten. De berørte tvinges til å leve i noe som begynner å ligne på et ulvereservat, avslutter Pål Kjorstad.

NSG er en del av Naturbruksalliansen og vil delta i alliansens reaksjoner mot regjeringens manglende vilje til å gjennomføre Stortingets vedtak. Mer informasjon om dette vil bli delt på nsg.no.

Pål S. Kjorstad, nestleder i NSG, reagerer på vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet.
Pål S. Kjorstad, nestleder i NSG.

Les om vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet her:
Klagesak om lisensfelling innenfor ulvesonen