Rovviltforliket sier «Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein».

Tre til fire uker før beiteslipp av lam og sau får ulvene i både Ytre Sogn i Vestland og Søndre og Nordre Land i Innlandet fortsatt bevege seg fritt. Rovviltforvaltingen gjør ingen forsøk på å ta dem ut som forebyggende tiltak. 

Norsk Sau og Geit viser til lignende situasjon i Nord-Østerdal i 2018 og på Hadeland i 2017, hvor ulv ble observert på nært hold rett før beitesesongen startet. I begge tilfellene drepte og skadet ulvene opp mot 1000 sauer og lam. Staten gjorde ingen forsøk på å fjerne skadevolder før angrepene var et faktum, og da var det som kjent for sent.

Manglende vilje til å ta ut potensielle skadevoldere er påpekt av både Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i 2019. Til tross for bemerkninger fra kontrollorganene, unnlater Miljødirektoratet å gjøre effektive tiltak for å gjennomføre Stortingets vedtak. Et aktuelt eksempel på dette er søknaden om å fjerne ulven i Land: Fire dager etter at søknaden var innlevert hadde ikke noen saksbehandler i Miljødirektoratet satt seg inn i søknaden. En uke etter at søknaden ble innlevert (20.04.2020) er det fremdeles ikke fattet noe vedtak.

Skadefelling på barmark er vanskelig i seg selv. Ved å endre perioden for lisensjakt for ulv er forebyggende uttak om våren overlatt til frivillige lisensjegere. Uttak av ulv rett før beitesesongen er derfor avhengig av en lokal dugnadsinnsats blant jegere som forsøker å redde beitenæringen.

Klima- og miljødepartementet har gjentatte ganger lovet rask saksbehandling og raskere uttak. Beitebruket har et klart behov for forutsigbarhet. Norsk Sau og Geit mener Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn må rydde opp i egen forvalting.