I sentrale deler av Europa framstilles det ofte som at ulv og annet rovvilt ikke er noe problem Skandinavia. Tilsvarende har vi mange ganger også fått framstilt at rovvilt ikke er problem nedover i Europa. 

Sverige som EU-medlem, trenger hjelp av oss til å vise at ulvebestanden er et problem i begge landene. Sist helg ble mer enn 20 sauer drept av ulv på innmark i Sødermannsland län, noen mil sørvest for Stockholm. I Norge frykter vi også ulven nå når sauene sankes inn. Den kan dukke opp hvor som helst, i skogen, i bebyggelse eller på jordet helt inn til tunet på gården.

Forvaltingen av ulv skaper utrygghet og gjør nærområdene til ulvesonen om til «flanker» som utsettes for tap og store belastninger. Om disse områdene går tapt for beitebruk vil noen av de viktigste fjellbeite i Norge kunne havne i samme knipa. Vi deler bekymringene med Sverige om beitedyras framtid i begge landene.

Norsk sauehold trenger forutsigbarhet. Dette kan norske politikere gjøre gjennom å følge Stortingets enstemmige vedtak i Rovviltforlik av 2011 og senere vedtak. Konstante bortforklaringer som svært få tror på, svekker bare tilliten til politikken.

Vi oppfordrer til å delta i rovdyrsvaken 2021. Dette sikrer beitedyrene og er en støtte til svenske saueeiere i deres kamp for å fortelle EU systemet at beitedyr er en nødvendig del av matvareproduksjonen og sikrer biologiske mangfold på både inn- og utmark.
Mer informasjon om Sverige finnes på https://faravelsforbundet.se/30112-2/

Ta gjerne kontakt med lokalavisa og fortell hvorfor dere er ute. 

Del bilder med på NSG på Facebook.