Jon Georg Dale på gli?.

- Det er ingenting som vil glede meg mer enn om TINEs tall gjengitt i Jordbruksmeldinga er feil, sier han til Nationen. Foto: LMD

I Jordbruksmeldingen tar landbruks-og matminister Jon Georg Dale til orde for å gjennomføre statlig oppkjøp av geitemelkskvoter. Begrunnelsen for forslaget er at det angivelig ikke skal være etterspørsel etter 25 % av melkeråvarene. Nå viser nye tall fra TINE at dette ikke er riktig. I følge prognosen for 2017 vil det være marked for nær 100 %. 

Nær 100 % går til mat
I følge TINEs egne tall er status for anvendelse følgende:

Melkeanvendelse                     Estimat 2016, mill. liter                    Prognose 2017, mill. liter
Oster, konsum og småskala       15,3                                               16,3
Frozen Curd (FC)                         3,8                                                3,6
Fôr                                             1,3                                                0,6
Utnyttelsesgrad ikke
medregnet FC                             75 %                                           80 %
Utnyttelsesgrad medregnet FC     94 %                                           97 %


NSG ber Geir Pollestad og Næringskomitéen stoppe forslaget om oppkjøp av geitemelkskvoter
Foto: Vidar Sandnes

Det er på denne bakgrunn NSG ved Kjell Erik Berntsen i dag sender brev til Stortingets Næringskomité og ber om at Jordbruksmeldingens forslag om gjennomføre statlige oppkjøp av geiltmelkskvoter stoppes.

Torsdag 6. april avgir Stortingets Næringskomité etter planen sin innstilling om Jordbruksmeldingen. Stortinget vil så etter planen behandle meldingen 25. april.

Se brevet til Næringskomitéen her ...

Se Nationen 04.04.17 - Dale feilinformerer ...