Ikke minst har småfebøndene grunn til å være misførnøyde: Mens "folk flest" i dette landet i 2017 kan forvente en inntekstsløft på kr 16 700 kr, tilbyr Regjeringen bøndene i gjennomsnitt 8 000. Geitebøndene tilbys mye mindre; kr 4 200 kr og sauebøndene plasseres - med kr 3 600 - i det definitive bunnskiktet. Dette skjer i en situasjon der sauebøndene fra før ligger i bunnen av inntekst listen med en årsverksinntekt på kr 180 000. Vi tror de fleste gruppe hadde blitt både frustrert og fornannet over å få presentert et sånt "tilbud". Derfor møtte også småfebøndene i går opp i hopetall for å markere sin misnøye. 

Setter sin lit til Stortinget
NSG setter nå sin lit til at Stortinget retter opp de åpenbare skjevhetene i Regjeringen tilbud. Stortinget har nemlig klart sagt at inntektsgapet i forhold til andre grupper i samfunnet skal reduseres. Og Regjeringen kutter beitetilskuddet i en situasjon der Stotinget har sagt at en økning i tilskudd til utmarksbeite ikke skal gå på bekostning av innmarksbeite. I dag er det høring i Næringskomitéen og 16. juni er det planlagte sluttbehandling i Stortinget.

Vi krysser fingrene!

Her er noen glimt fra gårsdagens massemønstring: