I forhandl­ingsmøte 6. mai. kl. 16.00 meldte jordbrukets forhandlingsutvalg at de ikke ønsket å gå i forhandlinger med grunnlag i statens tilbud. Lars Petter Bartnes, leder i Norsk Bondelag, landbruksminister Olaug Bollestad og Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag redegjorde torsdag for bruddet mellom partene i landbruksoppgjøret. Se pressekonferansen på regjeringen.no.

På pressekonferansen sa Bollestad at hun er skuffet over at bøndenes organisasjoner ikke vil forhandle om jordbruksoppgjøret.

Jeg synes det er trist og skuffende at jordbruket ikke ville bruke muligheten til å styrke økonomien for tusenvis av bønder over hele landet, og påvirke innretningen på en jordbruksavtale. Staten la frem et tilbud som la godt til rette for å redusere inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. I sum mener jeg dette ga godt grunnlag for videre forhandlinger, til beste for næringa, uttalte landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på pressekonferansen.

Ifølge Norges Bondelag ble det brudd fordi Regjeringas tilbud:

  • Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor
  • Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om
  • Ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift
  • Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk

Ronald Slemmen, styreleder i NSG, kaller tilbudet fra Staten et skambud.

Det er en skam at de ikke vil støtte småfenæringa. Vi hadde forhåpninger om mye mer enn dette, sier Slemmen.

​Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2021. Ronald Slemmen er spent på hva som vil skje videre.

– Nå må de som er interessert i å få stemmer til høsten, vise at de er interessert i å satse på norsk mat og matsikkerhet. Nå er det opp til partiene å kommer fram til en løsning, uttalte han til Bondebladet.

Etter at staten kom med sitt tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør tirsdag, har det kommet sterke reaksjoner. Flere steder i landet har bøndene arrangert aksjoner, blant i form av å tømme møkk utenfor rådhus, kjørt kolonne med traktorer og satt ut fjøsstøvler på gårdstunet for å varsle om at de vurderer å legge ned drifta hvis dagens landbrukspolitikk fortsetter.

Under har vi samlet noen av bildene som har blitt delt på Instagram fra aksjonene rundt omkring i landet.