Når de aller fleste tiltakene nå er opphevet fra 25. september er det dette som gjelder. Myndigetene presiserer at det fremdeles er beredskap i tilfelle økende smittetrend og at alle fremdeles må tenke på håndhygiene, hostehygiene og oppmerksomhet ved mistanke om luftveissymptomer, m.m.

Lenke til myndighetenes anbefalinger: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/?expand=factbox2872557

Vi vil fremdeles oppfordre ansvarlige for arrangementer i regi av ulike ledd i Norsk Sau og Geit om å sette seg inn i myndighetenes til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger