- Vi ser med undring og uro på at statsråd Jon Georg Dale fortsetter å feilinformere om melkeanvendelsen på geit, sier Berntsen. - I går i Sunnmørsposten og Møre-Nytt gjentok han at 20 % av geitemelka ikke brukes som menneskeføde. Dette er jo ikke riktig. I følge TINEs egne tall var utnyttelsesgraden i 2016 på 94 %. Og den er ventet å øke til hele 97 % i 2017.
- Det statsråden trolig har misforstått, er anvendelsen av Frozen Curd (ostemasse). Mesteparten av den geitmelka som ikke går til norsk osteproduksjon eksporteres i dag til USA og brukes der som en ingrediens i næringsmiddelindustrien. Ingen tvil om at det går til menneskemat. Når TINE forventer å kunne bruke 97% til menneskemat og forbrukskurvene peker oppover, framstår det som absurd timing å kjøpe opp kvoter og risikere at det vesle geitemelksmiljøet i dette landet avskalles ytterligere, sier Berntsen.


Kjell Erik Berntsen i NSG ber Dale snu

TINE bekrefter 23. mars overfor Nationen NSGs vurdering:
- 2017 har TINE en ambisjon om at tilnærmet 100 % av geitemelka blir brukt til menneskeføde, sier konsernredaktør Øystein Syrstad i TINE til Nationen 23. mars 2017. 

- I dag er det bare knapt 290 geitemelksbruk igjen. Det sier seg selv at vi begynner å nærme oss en kritisk minstemasse av produsenter. I enkelte områder kan oppkjøp av et par bruk være det som får hele miljøet til å rakne. Det kan vi ikke risikere, slår han fast og ber statsråden snu:
- Dropp forslaget om oppkjøp av geitemelkskvoter, Dale!

Les saken i Sunnmørsposten ...
Les Møre-Nytt her ...