- Så langt har ulv tatt over 100 sau og lam i Gran og Hurdal, i begge tilfeller beiteprioriterte områder langt utenfor ulvesonen. Før årets beitesesong er kommet ordentlig i gang. Det var blodbadet vi advarte Helgesen om. Et råd han arrogant valgte å ignorere, sier Kjell Erik Berntsen i NSG i en kommentar til de siste dagers dyretragedier på grensen mellom Oppland og Akershus. 

Over 100 tapte sau og lam så langt i Gran og Hurdal - så tidlig i sesongen - er et betydelig større omfang enn tidligere år. Norsk Sau og Geit (NSG) har gjentatte ganger advart mot det de frykter kan bli en særdeles blodig sommer.


Så langt er over 100 sau og lam drept av ulven som herjer i grenseområdene mellom
Oppland og Akershus - et område som av Stortinget er dedikert for beitebruk.

Arrogant Helgesen
- Det var nettopp dette vi fryktet da Helgesen i vinter arrogant valgte å ikke lytte til våre tydelige advarsler, sier styreleder Kjell Erik Berntsen i NSG.
- I tillegg har han suverent ignorert Stortingets vilje - uttalt gjennom det såkalte ulveforliket fra 2016. Det var nettopp denne håpløse håndteringen av ulveproblemet som var noe av bakgrunnen for vinterens aksjoner der tusenvis av oppgitt sauebønder og andre demonstrerte foran Stortinget - og foran Klima- og miljødepartementet


Ved to anledninger, her fra 4.januar i år, har sauebønder og sympatisører demonstrert
sin misnøye mer Regjeringens rovdyrpolitikk.  

- Som nåla i høystakken!
Til tross for at det er vel dokumentert at vi har en ulvebestand langt over Stortingets bestandsmål vedtatt i 2016, valgte Helgesen å ikke lytte til beitenæringens klare melding om behovet for å ta ut ulv mens det fortsatt var mulig - dvs. mens det ennå var sporsnø. Å ta ut et nødvendig antall ulv nå på sommertid - med tett vegetasjon der ulven lett kan skjule seg - er meget krevende. Det blir som en jaktleder nylig formulerte det: «Dette er som å lete etter nåla i høystakken!»

Frykter blodig sommer
- I Gran og Hurdal har vi i nyere tid aldri hatt tap til ulv i nærheten av dette omfanget. Vi frykter at vi bare ser «toppen av isfjellet» og at det framover, som tidligere år, vil komme en bølge av unge streifulver som forlater sine familiegrupper; ulver som vandrer inn i beiteområdene (arealer som er prioritert for beitebruk) - langt utenfor ulvesonen (arealer som er prioritert for ulv), sier Berntsen.
- Konsekvensen av ulvens herjinger kan bli at sauebøndene ikke tør å slippe dyrene på utmarksbeite. At de i stedet ser seg nødt for å bruke beitearealer rundt gården som skulle vært brukt til å sikre vinterfôret. Vi har grunn til å frykte at dette kan ende i en dyretragedie av dimensjoner. Dette handler rett og slett om beitenæringens framtid, sier Berntsen.    

Nærmere informasjon:
Kjell Erik Berntsen, tlf. 957 32 754
Nestleder Pål Skoe Kjorstad, tlf. 990 34 406