Program
  • 00:00:    Introduksjon v/ Ronald Slemmen, styreleder i NSG
  • 02:06:    Innledning v/Knut Evensen, fylkesleder i Oppland Sau og Geit
  • 09:06:    Innledning v/Nortura med visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen
  • 25:20:    Innledning v/Fatland med konsernsjef Anders Sørheim Hundseid
  • 42:42:    Innledning v/Furuset slakteri med daglig leder Harald Furuseth
  • 54:49:    Spørsmål og svar
  • 57:30:    Avslutning og oppsummering v/ Marthe Lang-Ree, nestleder i NSG

Ordstyrer: Ronald Slemmen, styreleder i NSG

 

Klikk her for å se opptak i Teams 

Fagmøtet starter ca. 20 minutter inn i opptaket.

Vi fikk ikke besvart alle de innkomne spørsmålene, og beklager dette. Spørsmålene blir tatt med videre.